Videopasport


Pro doplnění datových informací a větší názornost jsou nejlepší a nezastupitelné informace vizuálního charakteru – fotografie a videozáznamy. Od roku 2000 pořizuje firma Melies, s.r.o. videozáznamy z průjezdu komunikací v řadě měst České republiky pro správce místních komunikací. Tento videopasport slouží úspěšně pro zkvalitnění činnosti při správě komunikací.
Od roku 2007 rozšířila firma Melies, s.r.o. pořizování videozáznamů i na silnice České republiky. Všem zájemcům o takovéto informace v působnosti silničního hospodářství na celém území České republiky poskytuje v internetové formě vizuální podporu projekt VirtualRoad:

Využití Videopasportu

 • orgány samosprávy
 • orgány státní správy
 • správci komunikací
 • police ČR a Městská policie
 • složky integrovaných záchranných systémů
 • vlastníci zařízení na komunikacích
 • profesní firmy působící v silničním hospodářství

Druhy vizuálních informací

 • videozáznamy z průjezdu komunikacemi včetně současného kontinuálního zobrazování polohy místa v grafickém informačním systému podle pohybu vozidla
 • fotografie
 • stereoskopické fotografie

 Obsah záběrů

 • šířkové uspořádání komunikací
 • rozhledové poměry
 • doprava v klidu
 • dopravní značení svislé i vodorovné
 • stav vozovky a dopravních zařízení
 • silniční vegetace
 • sloupy veřejného osvětlení
design by: Dana Martinková coded by: rhaken.net